โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 14 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ