สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

  1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000.00 บาท ต่อเดือน
  2. ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา ภายในวงเงินไม่เกิน 9,450.00 บาท ต่อเดือน

*ผู้ประสงจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย เลขที่ 1107/52 ถนนไกรสรสิทธิ์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
*ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทร. 053 744698