โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มอำนวยการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
*ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)