โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ งานบุคคล ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย