โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย รับสมัครพนักงานจ้าง 8 อัตรา

การรับสมัคร
*สมัครวันที่ 13 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.
*สถานที่รับสมัคร ห้องธุรการ แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (สมัครด้วยตนเอง) โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ