โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
*ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ