เทศบาลตำบลสารภี รับสมัครพนักงานจ้าง 3 อัตรา

การสมัคร ค่าธรรมเนียมในการสมัคร และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่จะสมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารในการสมัครด้วยตนเอง
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2565 (เฉพาะวันทำการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสารภี