สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 (สวพ.1) ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
*ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ