องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการ ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครได้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทร 053 – 841011, โทร 053 – 841321 ในวันและเวลาทำการ
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565