สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ไม่รับสมัคร ทางไปรษณีย์) ณ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนมหิดล ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่อย่างใด