โรงพยาบาลฝาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 3 ตำแหน่ง 13 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
*ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ โรงพยาบาลฝาง
*ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ (เวลา 12.00 – 13.00 น. หยุดพักกลางวัน)
(รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถอ่านได้จากไฟล์เอกสารการรับสมัครที่แนบมาพร้อมนี้)