โรงพยาบาลสันป่าตอง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นความจำนงด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการฝ่ายบริหารทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 22 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ