สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกองทุน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่อยู่ 192 หมู่ที่ 7 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
*หมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 8265
*ตั้งแต่วันที่ 20-24 มิถุนายน 2565 ในวันและ เวลาราชการ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบ