วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร และค่าสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องบุคลากร อาคาร 1 (ตึกอำนวยการ) วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
*ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ