โรงพยาบาลชัยภูมิ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลชัยภูมิ ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
*ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
*สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://cph.moph.go.th