โรงพยาบาลชัยภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลชัยภูมี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ตั้งแต่วันที่ 10-19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-16.00
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร 0-4410-4610 ต่อ 82317