สพป.ยโสธร เขต 1 รับสมัครครูผู้สอน และลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 – 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)