สพป.ยโสธร เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
*ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ