โรงพยาบาลกุมภวาปี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ kumpawapihospital.go.th และสมัครได้ด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ชั้น 3 โรงพยาบาลกุมภวาปี ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2565 – 9 กันยายน 2565 เปิดรับสมัคร เวลา 08.30 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ