โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ http://www.udch.go.th หัวข้อสมัครงานออนไลน์
*ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2565