โรงพยาบาลพบพระ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 7 ตำแหน่ง 11 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 11-22 กรกฎาคม 2565 ในวัน เวลาราชการ (08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.) ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพบพระ ในการรับสมัคร โดยจะรับสมัครเฉพาะ ผู้ที่แต่งกายสุภาพ ประพฤติตนเป็นสุภาพชน เท่านั้น (ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ)
*สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่/ธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพบพระ หรือทางเว็บไซด์ http://pphos.go.th/
*เบอร์โทร 0-55-569023 ต่อ 194 ในวัน เวลาราชการ (08.30 น. – 16.30 น.)