สพป.ตาก เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องประชุมทีลอซู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
*ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. โดยเว้นวันหยุดราชการ