โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 15 ตำแหน่ง 62 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 2 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 6 – 13 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ