สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ครั้งที่ 3) 5 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากร บุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5561 0068