สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการเงินและบัญชี ให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด
ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย
ตั้งแต่วันที่ 20-22 และ 25-27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)