สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร :
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
*ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ