โรงพยาบาลอินทร์บุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 2 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคาร ภปร.2 ชั้น 3 โรงพยาบาลอินทร์บุรี หรือสมัครทางไปรษณีย์โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ PAGE FACEBOOK กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลอินทร์บุรี โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-31 พฤษภาคม 2565 ทางไปรษณีย์ส่งมาที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลอินทร์บุรี เลขที่ 37/7 หมู่ที่ 1 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110 พร้อมทั้งโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอินทร์บุรี ชื่อบัญชี เงินบำรุงโรงพยาบาลอินทร์บุรี บัญชีเลขที่ 117 – 1 – 36577 – 2 โดยเสียค่าธรรมเนียมคัดเลือกตำแหน่งละ 100 บาท ทั้งสองช่องทางการสมัคร โดยในช่องทางการสมัครทางไปรษณีย์นี้ สงวนสิทธิ์ รับสมัครเฉพาะผู้ที่กรอกเอกสารและแนบเอกสารพร้อมทั้งหลักฐาน การโอนเงินมาครบถ้วนเท่านั้น