โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลสระบุรี ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 (ภาคเช้าเวลา 8.30 น. – 11.30น.) (ภาคบ่าย 13.00 น. – 16.00 น.)