โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลสระบุรี ในวันและเวลาราชการ
*ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 (ภาคเช้าเวลา 8.30 น. – 11.30น.) (ภาคบ่าย 13.00 น. – 16.00 น.)