สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ 2 อัตรา

วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 – 7 มิถุนายน 2565 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ส่วนบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3 เลขที่ 99 หมู่ที่ 14 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540