เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ รับสมัครพนักงานจ้าง 18 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่ งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
*ตั้งแต่วันที่ 13-21 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น
*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ หรือ โทรศัพท์หมายเลข 0-2182-4195-7 ต่อ 165