สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1 (ชั้น 2) เลขที่ 4/1 ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 18-24 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด