ที่ทำการไปรษณีย์บางพลี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง จำนวนหลายอัตรา

รายละเอียด

 1. รับสมัครผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) ปฏิบัติหน้าที่ งานคัดแยก (ขาเข้ากลางคืน) ประจำที่ทำการไปรษณีย์บางพลี 10540
  อัตราค่าจ้าง 400 บาท/วัน
  คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ในวันที่เปิดรับสมัคร
 • คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) (หรือเทียบเท่า)
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ ขยันและมีความอดทน
 • สามารถทำงานนอกเวลาได้

*สมัครได้ด้วยตนเองที่แผนกธุรการชั้น 3 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดชดเชย)
*สอบถามเพิ่มเติม 091-772-2607

 1. รับสมัครผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) ปฏิบัติหน้าที่ งานคัดแยก (ขาเข้ากลางคืน) ประจำที่ทำ
  การไปรษณีย์บางบ่อ
  อัตราค่าจ้าง 400 บาท/วัน
  คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ในวันที่เปิดรับสมัคร
 • คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) (หรือเทียบเท่า)
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ ขยันและมีความอดทน
 • สามารถทำงานนอกเวลาได้
 • เวลาปฏิบัติงาน 21.00-06.00 น. (ผลัดเปลี่ยนเวลาการทำงาน)

สมัครได้ด้วยตนเองที่แผนกธุรการชั้น 3

 • วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดชดเชย)
 • สอบถามเพิ่มเติม 091-772-2607

3 รับสมัครผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) ปฏิบัติหน้าที่ รับฝาก ประจำที่ทำการไปรษณีย์บางพลี 10540
อัตราค่าจ้าง 400 บาท/วัน
คุณสมบัติ

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันที่เปิดรับสมัคร
 • คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) (หรือเทียบเท่า)
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ ขยันและมีความอดทน
 • สามารถทำงานนอกเวลาได้

สมัครได้ด้วยตนเองที่แผนกธุรการชั้น 3
*วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดชดเชย)
*สอบถามเพิ่มเติม 091-772-2607

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 – 20 มิถุนายน 2565