สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
*โทร 0-4271 1157 ต่อ 1204
*ตั้งแต่วันที่ 22-28 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ