มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 3 อัตรา

การรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกงานบริหารงานบุคคลงานบริหารทรัพยากร สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.30 น. (ในเวลาราชการ) หรือสมัครได้ ทางอินเทอร์เน็ต ตามขั้นตอนนี้

  1. เข้าเว็บไซต์ https://forms.gle/CEEzznhk9W4sWz1S8 https://forms.gle/CEEzznhk9W4sWz1S8 ผ่าน Google forms
  2. กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
  3. แนบไฟล์หลักฐานในการสมัครสอบ และหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร
  4. หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ คุณพรนภัส ไพรแก้ว 087-8533351 ในเวลาราชการ