เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา

ผู้สนใจสมัครเพื่อพิจารณาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีบประมาณ 2564 ทุกตำแหน่งยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ได้ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ในวันเวลาราชการ