โรงพยาบาลระยอง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 12 อาคารบูรพาทิศ โรงพยาบาลระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
*ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ