สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบุคคลภายนอก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
*อัตราเงินเดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
*วัน เวลา และสถานที่ที่รับสมัคร

  • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง เลขที่ 1516 ถนนลุวัง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
  • ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 – 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทร 0-7781-1371,0-7782-5160

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด จำนวน 1 อัตรา
*อัตราเงินเดือนละ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
*วัน เวลา และสถานที่ที่รับสมัคร

  • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง เลขที่ 116 ถนนลุวัง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
  • ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6-15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทร 0-7781-1371,0-7782-5160