วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วันเวลารับสมัคร
ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 1-8 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ