สำนักงานทางหลวงที่ 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
*ตั้งแต่วันที่ 16-22 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ