ท่าอากาศยานพิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน 7 อัตรา

ผู้สนใจสมัคร สามารถกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ณ ท่าอากาศยานพิษณุโลก
ระหว่างวันที่ 16 – 22 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300.- บาท