คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ 59 อัตรา

กำหนดวันยื่นใบสมัครสอบ
*ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 สามารถสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ในวันและเวลาราชการ
*ผู้สนใจโปรดสอบถามรายละเอียด ได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์
*โทร. 0 5596 7939 และทาง www.med.nu.ac.th หมวดประกาศ/ คำสั่ง/ สมัครงาน