แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

*ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครได้ที่แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก เลขที่ 10 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก – หล่มสัก ต. วังทอง อ.วังทอง จ. พิษณุโลก
*ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2565 – 15 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ