โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

การรับสมัครสอบ และเงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
*ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง
*ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 – 20 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.)