โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 – 20 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.)