วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางานธุรการ 1 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี หรือที่ http://www.pckpb.ac.th