โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล
*ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ