โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ พะเยา รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

กำหนดวันและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครได้ทาง Email: siriklao@sw-phayao.ac.th ตั้งแต่วันที่ 3-9 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ www.Sw-phayao.ac.th สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 088-2581538