สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.บ้านต่อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
*ระหว่างวันที่ 13-21 มิถุนายน 2565 ในเวลา 08.30 น. – 12.00 น. และ 13.00น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
*หมายเลขโทรศัพท์ 0-5488-7065-6