โรงพยาบาลพัทลุง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (ชั้น 5) อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารฉุกเฉิน 7 ชั้น) โรงพยาบาลพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม – 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น.